ข้อความวิ่งหน้า

รับสมัครคนขายข้าวสารสุขภาพจำนวนมากด่วน!!!

วันเสาร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2557

วันศุกร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2557

ทำธุรกิจแบบกำไรสูงสุด หรือ ความมั่งคั่งสูงสุด ในองค์กร


วิธีการกำหนดราคานั้น นั้นจุดประสงค์หลักๆคือ เพื่อพิจารณาด้านกำไร, ด้านยอดขาย, ด้านเสถียรภาพของราคา(ตลาด) หลักๆมีอยู่ 2 วิธีคือ

1.การตั้งราคาขายโดยยึดต้นทุนการผลิตเป็นสำคัญ โดยวิธีนี้ต้องแน่ใจว่าจำนวนที่ผลิตได้จะต้องขายได้หมด จึงจะได้กำไรตามที่ต้องการ เพราะหากสินค้าเหลือก็จะกลายเป็นขาดทุน
โดยที่ ราคาขาย = ต้นทุนทั้งหมด + กำไรที่ต้องการ

2.การตั้งราคาโดยดูความต้องการของตลาดเป็นสำคัญ
- ถ้าตลาดมีคู่แข่งน้อยราย เราสามารถกำหนดราคาได้สูง ก็จะมีกำไรต่อหน่วยสูง ตลาดแบบนี้ห้ามกำหนดราคาขายต่ำเด็ดขาดเพราะจะเป็นการขาดทุนกำไร ในช่วงแรกแม้มีคู่แข่งแต่อย่างไรก็จะพากันมีกำไรสูงทั้งคู่
- ถ้าตลาดมีคู่แข่งจำนวนมาก พยายามอย่าเป็นผู้นำในการลดราคา เพราะจะเกิดสงครามราคา ที่ท้ายสุดแล้วจะพากันต้องปิดกิจการไป วิธีการตั้งราคาควรตั้งให้เหมาะสม ให้ราคาใกล้กับคุ่แข่ง แต่ใช้โปรโมชั่นต่างๆ มาช่วยในการขาย

ปัจจัยอื่นๆประกอบการพิจารณาเรื่องราคา
- สามารถเพิ่มราคาเข้าไปได้ หากมีการบริการที่ดีกว่าคู่แข่ง
- หากสินค้าขาดตลาดหรือมีในตลาดน้อย สินค้านั้นสามารถกำหนดราคาได้สูงกว่าปกติชั่วคราว
- หากภาพพจน์สินค้าดีกว่า ก็จะสามารถกำหนดราคาได้สูงกว่า
- หากเพิ่มราคาจะทำให้ยอดขายลดลงมากหรือไม่, หากลดราคาขายจะทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นมาแล้วคุ้มค่าหรือไม่
- หากเป็นสินค้าช่วงเทศกาล สามารถตั้งราคาให้สูงกว่าช่วงเวลาปกติได้
- การตั้งราคาหากใช้จำนวน 199 หรือ 1,999 จะมีผลทางจิตวิทยาบ้างในแง่ที่ว่า ผู้ซื้ออาจจะคิดว่าราคาต่ำกว่าที่คาดไว้