ข้อความวิ่งหน้า

รับสมัครคนขายข้าวสารสุขภาพจำนวนมากด่วน!!!

วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ข้าวสารปลอดสารพิษ+อินทรีย์ไรซ์เบอรี่ราคาส่ง10ตันขึ้นไปhttp://www.centrallabthai.com/web/th/main/index.php ตรวจสินค้าเกษตรว่ามีสารตกค้างหรือไม่  บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
 ราคาข้าวสารไรซ์เบอรี่(อินทรีย์+ปลอดสารพิษ)ราคาส่ง วันนี้ ถึง 31ธ.ค.2557 นี้ บรรจุกระสอบละ50กิโลกรัม (ไม่แพ็คสุญญากาศ1กิโล)
ชื่อสินค้า
ราคาส่ง
หมายเหตุ
ข้าวสารไรซ์เบอรี่ ปน หอมปทุมหรือปทุมธานี1(อ่อนนิ่มกลิ่นหอมอร่อยกว่า)
30.-
10ตันขึ้นไป  ไม่รวมค่าขนส่ง,คนงานยกขึ้น-ลง
ข้าวสารไรซ์เบอรี่คัดแยก 100%
70.-
10ตันขึ้นไป  ไม่รวมค่าขนส่ง,คนงานยกขึ้น-ลง


 บริษัท/ห้างร้านใดสนใจ นำไปแพ็คเป็นแบนด์สินค้าของท่าน ของจดอย. เรียนเชิญครับ เรามีหน้าที่ผลิตข้าวดี มีคุณภาพ สารพิษไม่มีให้ท่านไปกระจายสินค้าทั่วโลก