ข้อความวิ่งหน้า

รับสมัครคนขายข้าวสารสุขภาพจำนวนมากด่วน!!!

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2559

เชิญชวนร่วมโครงการปลูกต้นมะลิฉบับปลอดสารพิษส่งขายตลาดต่างประเทศBy.ป.เคมีภัณฑ์


 ข่าวดีของวงการผลิตดอกมะลิปลอดสารพิษ ในประเทศไทย โดยสวนมะลิสิงห์บุรีภายใต้การดูแลโดย ป.เคมีภัณฑ์
     ป.เคมีภัณฑ์ จำหน่ายแม่ปุ๋ยทางระบบใบพืช นำเข้าจากหลายประเทศ ต้องการขยายพื้นที่ปลูกต้นมะลิแบบปลอดสารพิษ ในปี2559นี้ จำนวน 5,000ไร่  ปี 2560 จำนวน 5,000ไร่ และอีกหลายๆปีจนกว่าจะครบ 5หมื่นไร่  โดยใช้พื้นที่เขตภาคกลางทั้งหมด เพื่อระบบขนส่งไปยังสนามบินสุวรรณภูมิและส่งออก 195ประเทศ (ทั่วโลก)
มีหลักเกณฑ์พิจารณาผู้จะเข้าร่วมโครงการ ดังนี้
1.มีพื้นที่ดินว่างเปล่าเป็นของตัวเอง ไม่ต่ำกว่า 10ไร่ /ครอบครัว
2.สามารถปลูกต้นมะลิได้ จำนวน 10-100ไร่ ต่อครอบครัว
3.มีภูมิลำเนาและที่ดินในเขตภาคกลาง ประกอบด้วย สิงห์บุรี ชัยนาท สุพรรณบุรี อ่างทอง อยุธยา สระบุรีบางส่วน  ลพบุรีบางส่วน  เน้น 7จังหวัดนี้ก่อน นำร่องโครงการผลิตดอกมะลิปลอดสารพิษส่งออก195ประเทศ
4.กิ่งพันธุ์ต้นมะลิ ซื้อโดยตรงกับ ป.เคมีภัณฑ์ เท่านั้น ราคา 5บาท!!!
5.ปุ๋ย-ยาชีวภาพซื้อโดยตรงกับ ป.เคมีภัณฑ์เท่านั้น
6.ค่าอบรมเบื้องต้น หัวละ 39,900 เกี่ยวกับรูปแบบสวนและดูแลเชิงลึก
7.ผลิตภัณฑ์ ดอกมะลิห้ามใครคนนอกและทำการตลาดเองเด็ดขาด