ข้อความวิ่งหน้า

รับสมัครคนขายข้าวสารสุขภาพจำนวนมากด่วน!!!

วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557

สารสกัดจุลินทรีย์ชนิดน้ำ 5 สายพันธุ์ใน 1ขวดเชื้อราบิวเวอร์เรีย,เชื้อราเมธาไรเซียม,ไตรโคเดอร์มา,บาซิลัส สารสกัดจุลินทรีย์ชนิดน้ำ 5 สายพันธุ์ใน 1ขวด ใช้ควบคุม กำจัดและป้องกัน หนอน แมลงศัตรูพืชนาข้าว ผัก ผลไม้ พืชทุกชนิดที่ปลอดสารพิษ ราคา XXXบาท 1ลิตร...สามารถฉีดได้ 20 ไร่ – 25ไร่ (ห้ามต่ำกว่านี้)
1.เชื้อราบิวเวอร์เรีย (Beauveria) จะสร้างสาร beauvericin, bassianolide, beauveriolides, oosporein, and twoNon-peptide toxin as bassianin and tenellin 
2.
เชื้อราเมธาไรเซียม (Metarhizium) จะสร้างสาร dextruxins, cytochalasins 
3.
เชื้อราพาซิโลมัยซีส (Paecilomyces)จะสร้างสาร paecilomycin 
4.
เชื้อราเฮอร์ซูเทลล่า (Hirsutella)จะสร้างสาร hirsuterin 
5.
เชื้อราคลอไดเซ็บ (Cordyceps) จะสร้างสาร cordycepin, ciclosporin 

สารสกัดจุลินทรีย์ชนิดน้ำ5 ชนิดใน1ขวด ใช้ควบคุม กำจัดและป้องกันเชื้อราโรคพืช ราคา XXX บาท(1ลิตร...สามารถฉีดได้ 20 ไร่ – 25ไร่ (ห้ามต่ำกว่านี้)  ประกอบด้วย
1.เชื้อราในสกุล ไตรโคเดอร์มา (Trichoderma) จะสร้างสารพิษtricotoxin A50, trichozianines 
2.เชื้อราในสกุล บาซิลัส (Bacillus) จะสร้างสารพิษdifficidin, oxydifficidin, bacillomyin B, bacitracin
 
3.เชื้อราในสกุล คีโตเมี่ยม (Chaetomium) จะสร้างสารพิษ chaetoglobosin C, sterigmatocystin
 
4.เชื้อราในสกุล สเต็ปโตมายซิส (Streptomysis) จะสร้างสารพิษ streptomysin, tetracyclin, validamycin, erythromycin, bleomycin, ampinicilin, ganamycin
 
5.เชื้อราในสกุล จีโอคาเดียม (Gliochadium) จะสร้างสารพิษ gliotocin

วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2557

ชาวบ้านสนใจจะปลูกข้าวไรซ์เบอรี่แต่กลัวผลตอบแทนรายได้ไม่คุ้ม
นั่งคิดรายได้ชาวบ้านปลูกข้าวอินทรีย์-ปลอดสารพิษ กับราคาเท่านี้ XX,XXXบาท ยังบอกจะคุ้มเหรอ(คิดออกหรือเปล่าน่ะ)เลยได้แผนที่ขุดทองมา 1ฉบับขอโหลดได้ อาชีพปลูกข้าวปลอดสารพิษ  ขอโหลดกรุณาเขียนอีเมล์ส่งมาขอได้ : ppp0879181778@yahoo.co.th

วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2557

มุมมองการผลิตข้าวไรซ์เบอรี่ส่งออกต่างประเทศทำการผลิตครอบครัวละ 50ไร่
บริษัทมีฟาร์มสุข (ไม่) จำกัด เจ้าของข้าวกล้องปลอดสารพิษแบรนด์ ข้าวหอมคุณยายสร้างเครือข่ายชาวนาให้ชาวนาเป็นซัพพลายเออร์ป้อนวัตถุดิบ ให้ชาวนาได้กำไรจากการปลูกข้าวแทนการปลูกเพื่อคุ้มทุนอย่างเดียว

วันพุธที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2557

ชี้ช่องทางรวย"ข้าวสารปลอดสารพิษ" พันธุ์ข้าวไรซ์เบอรี่,พันธุ์ข้าวหอมนิล      ข้าวกล้องของเรา เป็นข้าวทำมือผลิตกันเองภายในครัวเรือนเล็กๆ ผ่านกระบวนการเพาะปลูกที่ไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ในทุกขั้นตอนการผลิต จึงเป็นข้าวที่ดีที่สุดต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เราปลูกเอง ดูแลเองทุกขั้นตอนด้วยความใส่ใจ ใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปัจจัยการผลิตที่ผลิตเองและหาได้ภายในท้องถิ่น ทุกขั้นตอนการผลิต การทำงานเราเน้นพึ่งพาตัวเอง ใช้แรงงานคนเป็นหลัก และเป็นคนในท้องถิ่นเพื่อการกระจายรายได้ สร้างความมั่นคงของเราร่วมกับชุมชนในระยะยาว และเป็นการช่วยกันรักษาวัฒนธรรมการทำนาแบบดั้งเดิมด้วย ไม่เพียงแค่อิ่มกายเท่านั้น เรายังเติมเต็ม ชีวิตและจิตวิญญาณอีกด้วย 

วันอังคารที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2557

วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2557

ปลูกข้าวคุณภาพสูง สร้างมูลค่าเพิ่ม บริหารนาข้าวครบวงจร

ข้าวอินทรีย์ ดูแลคนปลูก ดูแลคนกิน ดูแลสิ่งแวดล้อม 
ข้าวอินทรีย์ คือ รูปแบบการผลิต เพาะปลูกข้าวที่ไม่มีการใช้สารเคมีชนิดใดเลยทั้งสิ้นในกระบวนการเพาะปลูก เก็บเกี่ยว แปรรูปจนถึงการเก็บรักษา เกษตรกรที่ทำนาอินทรีย์จะผ่านการปรับปรุงดินให้เข้าสู่ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ ขับไล่แมลงด้วยสารสกัดธรรมชาติอย่างน้ำหมักสะเดา น้ำส้มควันไม้หรือไม่ก็ปล่อยให้ตัวห้ำตัวเบียนในธรรมชาติจัดการกันเอง บำรุงดินด้วยปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก น้ำจุลินทรีย์ การทำนาอินทรีย์ส่วนใหญ่จะใช้ข้าวพันธุ์พื้นเมือง เพราะมีความต้านทานโรคแมลงได้ดีกว่า มีหลากหลายสายพันธุ์ เลือกให้เหมาะสมกับระบบนิเวศ แต่อย่างไรก็ตามสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติเป็นระบบเปิด ยังคงมีสารเคมีตกค้างในดิน น้ำและอากาศ แต่เมื่อไม่ได้รับโดยตรงจึงมีสารพิษตกค้างน้อยมาก ถือเป็นรูปแบบการผลิตที่ปลอดภัยที่สุด 

วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2557

ผลิตข้าวไรซ์เบอรี่ธัญญโอสถยิ่งทานยิ่งบำรุงร่างกาย

ข้าวหอมมะลิแดง
ข้าวแดงชื่อเสียงโด่งดังอย่างมากในหมู่คนรักสุขภาพ ด้วยรสชาติที่หอมอร่อยเหมือนข้าวหอมมะลิ พร้อมทั้งมีคุณสมบัติที่ดีทางโถชนาการ และสีสันที่ดูสวยงาม โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุเพราะกิติศัพท์ของข้าวหอมมะลิแดงนั้นโจษจันกันว่า มีศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาโรคเบาหวานได้ดีมาก
รูปลักษณ์
ประเภท : ข้าวหอมแดง หรือหอมะลิแดงเป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง เป็นข้าวนาน้ำฝนหรือข้าวนาปีลำต้นและใบ : ลำต้นแข็ง ใบเกลี้ยง สีเขียวอ่อน กาบใบมีสีเขียว

อายุการเก็บเกี่ยว : 125 -130 วัน
เมล็ดข้าวกล้อง : มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดงเข้ม ข้าวสุกนุ่มเหนียว และมีกลิ่นหอมเหมือนข้าวขาวดอกมะลิ 105                      
คุณค่าทางโภชนาการ
                สำหรับข้าวหอมมะลิแดง มีคุณประโยชน์มากกว่าข้าวเจ้าทั่วไป เพราะมีสารอาหารจำพวกแป้ง ไขมัน โปรตีน ฟอสฟอรัส และธาตุเหล็กในปริมาณสูง ข้าวหอมมะลิแดงในปริมาณ 100 กรัม มีธาตุเหล็กถึง 1.2 มิลลิกรัม ขณะเดียวกันก็มีทั้งวิตามินเอ,บี และซี พร้อมทั้งมีคุณสมบัติใช้รักษาโรคได้อย่างหลากหลาย เช่น โรคหัวใจ แขนขาไม่มีกำลังวังชา นอนไม่หลับ รักษาอาการมือเท้าบวม มีผื่นขึ้น ระบบย่อยอาหารไม่ปกติ มีลมในท้อง และลำไส้
                จากทดสอบพบว่า ข้าวหอมมะลิแดงที่หุงสุกแล้วจะมีอมิโลส 16.9% และการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำตาลกลูโคสในช่วงเวลา 20 นาทีแรกค่อนข้างช้า คือ 10.60 กรัม/100 กรัม และปริมาณน้ำตาลกลูโคสหลังจากย่อยผ่านไป 120 นาที มีเพียง 8.59 กรัม/100 กรัม แสดงให้เห็นว่าข้าวหอมมะลิแดงน่าจะเป็นข้าวพื้นเมืองที่มีดัชนีน้ำตาลที่ เหมาะสมกับการส่งเสริมให้ผู้บริโภคที่อยู่ในภาวะปกติหรือป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 รับประทาน เพราะเมื่อรับประทานข้าวชนิดนี้เข้าไปแล้ว การย่อยสลายตัวจากคาร์โปไฮเดรตมาเป็นกลูโคลจะใช้เวลานานกว่าข้าวทั่วไป ทำให้ร่างกายไม่สามารถดูดซึมกลูโคสในปริมาณมากไป ร่างกายจะมีปริมาณน้ำตาลกลูโคสเพิ่มสูงขึ้นช้ากว่าข้าวเจ้าทั่วไป ข้าวหอมมะลิแดงจึงมีศักยภาพในการป้องกัน และบรรเทาโรคเบาหวานได้อย่างดี

วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557

คลิปเสียงคุยกันเรื่องข้าวสารปลอดสารพิษ ทางรอดชาวนาไทย


ทางรอดชาวนาไทย กับ ข้าวอินทรีย์ หรือ ข้าวปลอดสารพิษ ที่มีตลาดรับซื้อแน่นอน ส่งไปต่างประเทศได้แน่นอน ฉะนั้นค่อยติดตามเว็ปไซต์ออแกนิคไรซ์สิงห์บุรี นี้ หรือ เพจออแกนิคไรซ์สิงห์บุรี

***เรางดสร้างภาพ โยนกล้า แมงมุม แมงปอ ขั้นตอนทำนาอินทรีย์ ขั้นตอนหมักสมุนไพร ***(ให้ชมจากเพจ หรือ เว็ปไซต์ทั่วๆไป)
เราผลิตข้าวคุณภาพ แปรรูป   คุณนำไปทำตลาดในประเทศ หรือ ต่างประเทศ เคน่ะ        ข้าวไรซ์เบอรี่อินทรีย์ (Riceberry) ข้าวหอมต้านมะเร็งต้านอนุมูลอิสระสูง   
จำหน่ายข้าวสินเหล็กและข้าวไรซ์เบอรี่อินทรีย์ปลอดสารพิษ สำหรับท่านที่รักสุขภาพ เราปลูกด้วยระบบอินทรีย์ ใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำหมักชีวภาพและสมุนไพรไล่แมลงใช้แรงงานคนถอนหญ้าในนาข้าวไม่ใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้น ผลิตโดย ชมรมเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษบ้านสระแจง(วิถีตนอินทรีย์) เก็บเกี่ยวโดยใช้คนทุกขั้นตอน เป็นสินค้าปลอดสารพิษที่ปลอดภัย ต้องการให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานและโรคมะเร็งได้ทานในราคาที่ย่อมเยา 

-พันธุ์ข้าวสินเหล็กอินทรีย์ (Sinlek) ข้าวหอมต้านเบาหวานและมีธาตุเหล็กสูง 

เราปลูกด้วยระบบอินทรีย์ ใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำหมักชีวภาพและสมุนไพรไล่แมลง   
จำหน่ายกิโลกรัมละ 90 บาท (35ถุงฟรี3ถุง ฟรีค่าขนส่งทั่วไทย)
^^ซื้อมากกว่า 1,000กิโลกรัม สายด่วน:087-9181-778^^   

วันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2557

ทำนาปลอดสารพิษเพื่อการค้า
ข้าวกล้องของเรา เป็นข้าวทำมือผลิตกันเองภายในครัวเรือนเล็กๆ ผ่านกระบวนการเพาะปลูกที่ไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ในทุกขั้นตอนการผลิต จึงเป็นข้าวที่ดีที่สุดต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เราปลูกเอง ดูแลเองทุกขั้นตอนด้วยความใส่ใจ ใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปัจจัยการผลิตที่ผลิตเองและหาได้ภายในท้องถิ่น ทุกขั้นตอนการผลิต การทำงานเราเน้นพึ่งพาตัวเอง ใช้แรงงานคนเป็นหลัก และเป็นคนในท้องถิ่นเพื่อการกระจายรายได้ สร้างความมั่นคงของเราร่วมกับชุมชนในระยะยาว และเป็นการช่วยกันรักษาวัฒนธรรมการทำนาแบบดั้งเดิมด้วย ไม่เพียงแค่อิ่มกายเท่านั้น เรายังเติมเต็ม ชีวิตและจิตวิญญาณอีกด้วย 

         ผลิตเองขายเอง นาเรามีเนื้อที่ 5 ไร่ ปีหนึ่งนาเราผลิตข้าวได้ไม่มากนัก เลี้ยงคนได้ไม่กี่ครอบครัวเท่านั้น เหลือจากกินก็พอแบ่งขายได้บ้าง เราต้องการขายสินค้าในระบบสมาชิก เพื่อให้ครอบครัวที่สั่งข้าวกับเรา มีข้าวกินตลอดทั้งปี เรามีของดีมีคุณภาพเราก็อยากนำเสนอ เรากินอย่างไร ท่านก็ได้กินอย่างนั้น ได้แบ่งปันสิ่งดีๆสู่กันมันสุขใจ กินข้าวอินทรีย์ ดูแลคนปลูก ดูแลคนกินและดูแลสิ่งแวดล้อม 

วันเสาร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2557

วิถีตนอินทรีย์ทำข้าวปลอดสารพิษ จุดสูงสุดคืนสู่สามัญ

ข้าว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้าว เป็นเมล็ดของพืชในสกุลข้าวที่พบมากในเอเชีย ชื่อวิทยาศาสตร์: Oryza sativa ข้าวเป็นธัญพืชซึ่งประชากรโลกบริโภคเป็นอาหารสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปเอเชีย จากข้อมูลเมื่อปี 2553 ข้าวเป็นธัญพืชซึ่งมีการปลูกมากที่สุดเป็นอันดับสองทั่วโลก รองจากข้าวโพด[1]
ข้าวเป็นธัญพืชสำคัญที่สุดในด้านโภชนาการและการได้รับแคลอรีของ มนุษย์ เพราะข้าวโพดส่วนใหญ่ปลูกเพื่อจุดประสงค์อื่น มิใช่ให้มนุษย์บริโภค ทั้งนี้ ข้าวคิดเป็นพลังงานกว่าหนึ่งในห้าที่มนุษย์ทั่วโลกบริโภค[2]
หลักฐานพันธุศาสตร์แสดงว่าข้าวมาจากการนำมาปลูกเมื่อราว 8,200–13,500 ปีก่อน ในภูมิภาคหุบแม่น้ำจูเจียงของจีน ก่อนหน้านี้ หลักฐานโบราณคดีเสนอว่า ข้าวมีการนำมาปลูกในเขตหุบแม่น้ำแยงซีใน จีน ข้าวแพร่กระจายจากเอเชียตะวันออกไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ ข้าวถูกนำมายังทวีปยุโรปผ่านเอเชียตะวันตก และทวีปอเมริกาผ่านการยึดอาณานิคมของยุโรป
ปกติการปลูกข้าวเป็นแบบปีต่อปี ทว่าในเขตร้อน ข้าวสามารถมีชีวิตอยู่ได้หลายปีและสามารถไว้ตอ (ratoon) ได้นานถึง 30 ปี ต้นข้าวสามารถโตได้ถึง 1–1.8 เมตร ขึ้นอยู่กับพันธุ์และความอุดมสมบูรณ์ของดินเป็นหลัก มีใบเรียว ยาว 50–100 เซนติเมตร และกว้าง 2–2.5 เซนติเมตร ช่อดอกห้อยยาว 30-50 เซนติเมตร เมล็ดกินได้เป็นผลธัญพืชยาว 5–12 มิลลิเมตร และหนา 2–-3 มิลลิเมตร
Oryza sativa ปลูกทั่วไปทุกประเทศ ข้าวชนิด Oryza sativa ยัง แยกออกได้เป็น
  • indica มีปลูกมากในเขตร้อน
  • japonica มีปลูกมากในเขตอบอุ่น
  • Javanica